สำหรับใช้สร้าง Qr Code

ข้อมูลที่ต้องการสร้าง Qr Code