ข้อมูลติดต่อ

งานบริหารฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี อาคารบริหาร ชั้น M2
270 ถนน พระราม6 แขวง.ทุ่งพญาไท เขต.ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทรศัพท์ 02-201-2034
Email : ns.ramathibodi@gmail.com

แนะนำโปรแกรมสำหรับการแก้ปัญหาสำหรับ PC >>>AnyDesk<<<

เพิ่มเพื่อน